R E N É    V A N    T O L

SPEECH 2004


'HOE KOMT HET DAT KATHOLIEKEN ZO GOED KUNNEN SCHILDEREN?'

Speech wandschildering Obrechtkerk, 25 maart 2004

Er kan veel over de katholieke kerk gezegd worden maar een ding staat als een paal boven water, de heilige moederkerk kent vele grote schilders onder haar zonen.
Hoe komt het dat katholieken zo goed kunnen schilderen? Komt het door de wierook of door de gregoriaanse gezangen dat de katholieke penselen zo soepel over het doek gaan? Ik weet het niet. In ieder geval is de de kerk altijd goed voor haar schilders geweest. Menig katholiek schilder had een huis met vele etages, veel personeel, een koets met een paard en het kwam niet zelden voor dat de kunstschilder een orkestje in vaste dienst had om de saaie winteravonden wat op te vrolijken. Als een kunstschilder een penseel liet vallen was er altijd wel een keizer in de buurt om zijn penseel op te pakken. Hoe anders werd het toen de katholieke invloed afnam. U kent de verhalen. Frans Hals stierf in het armenhuis, Rembrandt had geluk, die eindigde in de bijstand. En Vermeer, toch geen kleine jongen zou je zo zeggen, Vermeer crepeerde gewoon. Het is dan ook niet gek dat veel 17e eeuwse schilders iets anders gingen doen.
Zo ging Jan van der Heijden bij de brandweer, Jan Steen ging de kroeg in en Ruysdael werd molenaar totdat een klap van de molenwieken hem uit zijn lijden verlostte. Steeds slechter werd het. U kent het verhaal van Van Gogh, maar kijk eens naar Mondriaan. Hij was zo arm dat hij op het eind van zijn leven geen geld meer had voor verf en schilderijen van plakband moest maken. Het is dan ook niet gek dat nu bijna niemand meer kunstschilder wil worden. Je kan het alleen redden als je kop regelmatig op de televisie komt. Het is dan ook geen wonder dat de succesvolle kunstenaars ontslagen kwismasters, mislukte liedjeszangers en gepensioneerde cabaretiers zijn.
U zult zich wel afvragen hangt het dan allemaal van geld af? Krijg je alleen goede kunst als je kunstenaars vol stopt met geld? Ik zou deze vraag heel graag met ja willen beantwoorden maar helaas het is niet zo. Geld is niet genoeg.
Er is meer nodig dan dat. Wat nodig is is een visie op de werkelijk die inspirerend is.
Ik geloof dat het katholicisme dat gaf en geeft en ik zal nu proberen uit te leggen hoe ik dat zie.
Het katholicisme gaat uit van twee werelden; de hemel en de aarde. Deze twee zijn even belangrijk en moeten met elkaar verzoend worden. De hemel en de aarde. Katholieke kunst is heel aards, heel lichamelijk. Er wordt niet neer gekeken op het menselijk lichaam, het is zelfs zo belangrijk dat zij geloofd dat we in de eindtijd ons lichaam terug krijgen. Wat heb je aan de eeuwigheid zonder lichaam? Maar het lichaam is niet het enige, niet het eindpunt. Er is meer. Er schuilt nog iets anders achter, boven of in de lichamen. Om er voor te waken dat dit betoog te abstract wordt zal dit uitleggen met een voorbeeld:
U staat voor een katholiek schilderij; een madonna met kind. U ziet hoe tastbaar het geschilderd is. Het golvend haar van de maagd, haar donkere ogen, het gouden licht wordt gereflecteerd door haar transparante huid en haar mooie jonge lichaam is zichtbaar onder haar schitterend geschilderde blauwe kleed. Op haar schoot zit het kindje. Hij houdt de moederborst teder vast, gretig verlangend naar een lekker slokje melk. Wat een schoonheid! Wat is het leven mooi! Hoe vaak denkt u nog bij een schilderij “wat is het leven mooi”. Voldaan wilt u weg lopen maar dan opeens gebeurt er iets met het schilderij. De vormen weken zich los van de voorstelling. Abstracte vormen worden zichtbaar. Het schilderij blijkt opgebouwd uit cirkels, vierkanten, driehoeken, rechte- en gebogen lijnen, patronen van kleur dansen met elkaar, vinden elkaar en laten elkaar los, vormen een schitterend ballet, een symfonisch gedicht. Er ontstaat een abstract werk een Kandinsky waardig. Er ontstaat muziek en het lijkt wel of onze Lieve Heer op de achtergrond uit pure vreugde zijn eigen schepping bejubelt.
Zie hier de katholieke visie die ik als beeldend kunstenaar en als gelovige zo interessant vind: twee tegengestelde werelden, twee tegenstrijdige werelden die op elkaar gericht worden, die door een vreemde omslag met elkaar verbonden zijn. Aan de ene kant het tastbare, het concrete, het lichamelijke en het toevallige, aan de andere kant het architectonische, het constructivistische, het muzikale en het mystieke, twee polen aan elkaar verbonden door een vreemd draaipunt.
Deze koppeling wordt ook zichtbaar gemaakt in het annunciatie verhaal. In de middeleeuwen werd van Maria gezegd; zij heeft tot verbazing van de natuur haar eigen schepper voortgebracht. Een vreemde toestand. Een God die de kosmos schept en eeuwig is gaat het gewone leven in en sterft als een gewoon mens. Een onverenigbare tegenstelling en in dit geval is het draaipunt Maria.
De hemel en de aarde. Je kunt ze ook anders noemen; het tastbare en het ontastbare, het feit en het ideaal, het concept en de tijd of de stilte en de verklaring. Maar één ding staat vast, we dragen allemaal deze twee werelden in ons. We zijn allemaal realist en idealist, spiritueel en materialist, vluchter en tobber en we staan allemaal voor een groot zwembad. Dat zwembad, dat is het leven. Aan de overkant staat de badmeester. Hij zwaait en gebaart en hij roept iets maar we horen hem niet want er is te veel lawaai in het zwembad. De realist in ons springt in het water. Hij denkt: “Wat zou de temperatuur van het water zijn? Hoe lang zouden we hier moeten blijven? Volgens mij was die man geen badmeester?” Hij vraagt zoveel dat hij bijna verdrinkt. En dan zegt de spirituele mens in ons: “Je denkt toch niet dat ik het water in ga. Straks word ik nog nat. Trouwens, ik ben eigenlijk ook een badmeester en een badmeester hoeft het water niet in.” En dan springt de katholiek in het water. Eerst zinkt hij naar de bodem, maar op het moment dat hij lijkt te verdrinken komt hij boven drijven. Hij gaat op zijn rug liggen en sluit de ogen. Waterdamp bewierookt de ruimte en de geluiden in het zwembad worden zachter en lijken van ver te komen. Hij wordt door het wiegende water gedragen. Tijd en eeuwigheid vinden elkaar in een tedere omhelzing. De katholiek denkt: ”Ik geloof dat ik nu heel dicht bij mijn bestemming ben.”

Annunciatie Wandschildering